Unia Europejska

Projekts

Projekt pod nazwą Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w opakowaniach typu rigid box został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wpierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Projekt ma na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy na rynku międzynarodowym. Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacyjnej usługi wykonywania spersonalizowanych opakowań typu rigid box.

Całkowita wartość projektu: 8 945 454,55 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 4 000 000,00 zł

EU GRANT

Projekt pod nazwą „Innowacyjna technologia zabezpieczenia i analizy obrazu wielobarwnego w cyfrowym druku dziełowym” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Celem strategicznym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie technologii umożliwiającej zastosowanie ukrytego zabezpieczenia druku – książek i instrukcji. Realizacja zakresu rzeczowego projektu pozwoli na uzyskanie technicznej, prawnej i organizacyjnej zdolności do uzyskania założonego rezultatu, którym jest wprowadzenie innowacji produktowej w postaci znacząco udoskonalonej usługi druku polegającej na zabezpieczeniu wydrukowanego produktu przed kopiowaniem i nadanie jej nowych cech i użyteczności w stosunku dotychczas świadczonych na terenie kraju. Dywersyfikacja oferty oraz i wykorzystanie najnowszych tendencji rynkowych pozwoli kształtować rzeczywistość w branży i wyprzedzać oczekiwania klientów, podnosząc pozycję rynkową przedsiębiorstwa Eurographic Group Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 10 902 822,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 5 996 552,10 zł

Zapytania ofertowe
W związku realizacją przez Eurographic Group Sp. z o.o. projektu pn. „Innowacyjna technologia zabezpieczenia i analizy obrazu wielobarwnego w cyfrowym druku dziełowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i instalację maszyny drukarskiej cyfrowej.

Zapytanie ofertowe nr 1/3.2.2/2019 – pobierz dokument
Załącznik nr 1. Formularz oferty – pobierz dokument
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań – pobierz dokument
Informacja o wynikach do postępowania ofertowego 3/1.5/2018 po ponownej ocenie – pobierz dokument

W związku realizacją przez Eurographic Group Sp. z o.o. projektu pn. „Innowacyjna technologia zabezpieczenia i analizy obrazu wielobarwnego w cyfrowym druku dziełowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i instalację linii do cięcia i przygotowania bloków.

Zapytanie ofertowe nr 1/3.2.2/2020 – pobierz dokument
Załącznik nr 1,2. Formularz oferty – pobierz dokument
Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań – pobierz dokument
Informacja o wynikach do postępowania ofertowego 1/3.3.3/2020– pobierz dokument

W związku realizacją przez Eurographic Group Sp. z o.o. projektu pn. „Innowacyjna technologia zabezpieczenia i analizy obrazu wielobarwnego w cyfrowym druku dziełowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i instalację linii do oprawy miękkiej.

Zapytanie ofertowe nr 2/3.2.2/2020 – pobierz dokument
Załącznik nr 1,2. Formularz oferty – pobierz dokument
Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań – pobierz dokument
Informacja o wynikach do postępowania ofertowego 2/3.3.3/2020 – pobierz dokument

Projekt pod nazwą „Zakup linii produkcyjnej opakowań z papieru i tektury” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Przedmiotowy projekt ma na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych opakowań z papieru i tektury. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie innowacji procesowej, produktowej oraz wzrost zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu: 4 260 720,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 905 200,00 zł

Zapytania ofertowe
1. W związku z realizacją przez Eurographic Group Sp. z o.o. projektu pn. „Zakup linii produkcyjnej opakowań z papieru i tektury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i instalację plotera tnącego wraz z oprogramowaniem do projektowania opakowań zgodnie z warunkami przedstawionymi w załączonym zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.5/2018 – pobierz dokument
Załącznik nr 1. Formularz oferty – pobierz dokument
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań – pobierz dokument
Informacja o wynikach do postępowania ofertowego 3/1.5/2018 – pobierz dokument 
Informacja o wynikach do postępowania ofertowego 3/1.5/2018 po ponownej ocenie – pobierz dokument

2. W związku z realizacją przez Eurographic Group Sp. z o.o. projektu pn. „Zakup linii produkcyjnej opakowań z papieru i tektury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i instalację cyfrowej maszyny drukarskiej zgodnie z warunkami przedstawionymi w załączonym zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.5/2018 – pobierz dokument
Załącznik nr 1. Formularz oferty – pobierz dokument
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań – pobierz dokument

Informacja o wynikach do postępowania ofertowego 4/1.5/2018 – pobierz dokument

Projekt pod nazwą „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze produkcji opakowań z tektury litej” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM). Przedmiotowy projekt ma na celu podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Eurographic Group Sp. z o.o. poprzez rozpoczęcie produkcji nowego typu opakowań z tektury litej twardej dla branży premium. Rezultatem projektu będzie wdrożenie w przedsiębiorstwie Beneficjenta innowacyjnej technologii produkcji nowego typu opakowań z tektury litej twardej dla branży premium.


Całkowita wartość projektu: 5 699 694,54 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 000 000,00 zł.

Projekt pod nazwą „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze usług poligraficznych” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM). Przedmiotowy projekt ma na celu podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Eurographic Group Sp. z o.o. poprzez świadczenie innowacyjnych usług w zakresie druku materiałów poligraficznych. Rezultatem projektu będzie wdrożenie w przedsiębiorstwie Beneficjenta innowacyjnej technologii druku na podłożach primerowanych oraz uszlachetniania druku za pomocą lakierów.

Całkowita wartość projektu: 2 236 363,64 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 000 000,00 zł.

Nowa usługa

W efekcie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w obszarze usług poligraficznych, Eurographic Group pragnie poinformować, że została rozszerzona oferta usług firmy. Nowy zakres usług został rozszerzony o uszlachetnianie wydruków.

Metody uszlachetnia:

  • primerowanie
  • lakierowanie
  • złocenie
Skip to content